Meripelastusseura - Kuopion Järvipelastajat

Hälytysohje

Kiireellisissä- tai hätätapauksissa yleinen hätänumero 112 tai VHF-kanava 16 / VHF-DSC 70

Kiireettömissä avunpyynnöissä, kuten trossi tehtävissä 0800 30 22 30

 1. Kerro (aluksesi) nimi ja yhteystiedot
 2. Kerro tarkka tapahtumapaikka
 3. Kerro mitä on tapahtunut
 4. Montako ihmistä on vaarassa, onko loukkaantuneita?
 5. Kerro mitä apua tarvitaan
 6. Älä katkaise yhteyttä ennen kuin saat luvan

Alarmanvisning

Sjöräddningens alarmnummer 0204 1000 eller VHF-kanal 16 / VHF-DSC 70Allmänt nödnummer 112

 1. Berätta (fartygets) namn och kontaktuppgifter
 2. Berätta exakt var olyckan skett
 3. Berätta vad som har hänt
 4. Hur många människor är i fara, finns det skadade?
 5. Berätta hurudan hjälp det behövs
 6. Avbryt inte kontakten förrän du fått lov

In case of a emergeny

Distress calls to the Maritime Rescue Centre via VHF ch 16 / VHF-DSC 70or by telephone +358-204 1000 (international) 0204 1000 (national)

 1. Tell your (ships) name and contact information
 2. Tell your position
 3. Tell what has happened
 4. How many people are in danger, how many are injured ?
 5. Tell what kind of help is needed
 6. Do not hang up before you get premission to do so